Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0310
Från Södermanland Bettna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 27 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 30 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 143 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 20 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bettna (6) Bettna kyrka (1) Bogsten (1) Broby (4) Broby herrgård (1) Kungsbacka (2) Löta (108) Sjön Yngaren (1) Sjövik (2) Skenala (1) Skogstorp (2) Strökärrstorp (1) Viby (7) Åkerö (2) Ålspånga (1)
När
odaterad (17) stenålder (6) yngre stenålder (10) mellanneolitikum (1) senneolitikum (2) bronsålder (2) järnålder (77) yngre järnålder (6) folkvandringstid (6) vendeltid (15) medeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (20) Hantverk och redskap (21) Husgeråd och livsmedel (9) Religion och kult (1) Dräkt och personlig utrustning (8) Nöjen och laster (2) Handel och värdemätare (4)