Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0308
Från Södermanland Barva socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 48 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 92 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 857 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 28 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Barva (750) Barva kyrka (12) Biartorp (1) Bjerstorp (1) Bjurkärrs Soldat (1) Bjurkärrsäng (3) Bjurskärr (2) Blixtorp (1) Bondäng (1) Dammtorp (1) Ekelund (3) Eksågs gästgivaregård (1) Finnmossen (1) Furukulla (1) Högberg (1) Högbergsslätten (1) Karlslund (1) Kälkulla (2) Källtorp (2) Lindholm (8) Linholm, Spånga hage (2) Lövnäs (4) Nabbtorp (2) Nylund (1) Nytorp (1) Prästökna (1) Rännbäcken (1) Sjötorp (1) Skogen (1) Skäggesta (4) Skäggesta gärdesbacke, dnr 2164/55 (2) Skäggesta mosse (1) Skäggesta, Norra gärdesbacke (8) Stensätter (1) Stora Grindhammar (1) Stora Svedet (1) Säby (19) Sälby, Norra gärdesbacken (1) Söder Lida (1) Söderbyås (2) torpet Skogen (2) Vad (1) Vällhammare (1) Yttersta gärde (1) Yttersta soldattorp (1)
När
odaterad (3) stenålder (4) yngre stenålder (26) mellanneolitikum (3) senneolitikum (22) bronsålder (6) järnålder (20) äldre järnålder (1) yngre järnålder (6) folkvandringstid (1) vendeltid (1) vikingatid (6) 1600-tal (8) 1700-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (53) Hantverk och redskap (59) Husgeråd och livsmedel (1) Dräkt och personlig utrustning (11)