Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0300
Från Uppland Ärentuna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 24 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 34 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 192 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 32 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Buddbo (1) Ekeby, Norrbo (1) Fjuckby (9) Fjuckby, Snickarfabriken (2) Fjuckby, Snickerifabriken (4) Gränby (92) Kull-Gränby (7) Kyrsta, lokal 39 (28) Kyrsta, lokal 39B (6) Kättsta (1) Nederbacka (2) Storvreta, Oskarsborg (4) Ärentuna kyrka (7) Östa (8) Östra (1) Överbacka (16)
När
odaterad (34) stenålder (2) yngre stenålder (1) mellanneolitikum (1) senneolitikum (10) bronsålder (22) bronsålder period II (4) järnålder (27) äldre järnålder (1) förromersk järnålder (2) romersk järnålder (64) yngre järnålder (2) vendeltid (17) vikingatid (3) medeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (2) 1700-tal (1) 1800-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (20) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (18) Husgeråd och livsmedel (6) Religion och kult (10) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (5)