Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0299
Från Uppland Älvkarleby socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 20 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 20 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 48 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 27 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Gårdskär (9) Marma (6) Tensmyra (1) Västanå (17) Älvkarleby kyrka (2)
När
odaterad (9) yngre stenålder (6) senneolitikum (1) järnålder (10) yngre järnålder (1) vikingatid (6) medeltid (12) 1600-tal (1) 1700-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (10) Hantverk och redskap (3) Husgeråd och livsmedel (4) Religion och kult (3) Dräkt och personlig utrustning (6) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (1)