Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0284
Från Uppland Vaksala socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 45 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 49 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 2650 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 38 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Brillinge (8) Brillinge RAÄ 113:1 (118) Brillinge RAÄ 393 (3) Eke (2) Eke äng (7) Eke, Ytterbacken (15) Enbacken (35) Enbacken, Årsta (6) Gamla Uppsala, Valsgärde (1) Jälla (6) Kroken (31) Lunda (86) Norrby (4) Prästgården (13) Prästgården; Brillinge (166) Salabacke (13) Skeve (1) Skäve (58) Skölsta (12) Söderhällby (4) Vaksala kyrka (12) Årsta-Jälla (6) Östra Fyrislund (2150) Östra Fyrislund, Raä 298:1 (2) Östra Fyrislund, Raä 299:1 (7)
När
odaterad (2217) yngre stenålder (1) senneolitikum (2) bronsålder (33) yngre bronsålder (47) järnålder (141) förromersk järnålder (52) romersk järnålder (10) yngre järnålder (29) vendeltid (84) vikingatid (8) medeltid (6) högmedeltid (1) senmedeltid (3) nyare tid (6) 1500-tal (4) 1600-tal (8) 1700-tal (2) 1800-tal (4) 1900-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (6) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (58) Husgeråd och livsmedel (30) Religion och kult (8) Byggnadsdetaljer och monument (18) Dräkt och personlig utrustning (15) Nöjen och laster (8) Handel och värdemätare (3) Transport och samfärdsel (6)