Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0265
Från Uppland Skogs-Tibble socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 36 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 41 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 142 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 21 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Grootbacken (1) Holmbro (19) Ingla (5) Mossberga borg (1) Mosveden (1) Negelstena (1) Onsike (4) Prästgården (2) Ribbingebäck (5) Skillsta (74) Skogstibble by, Ålderdomshemmet (5) Stockmossen (1) Testa (6) Testa by, Barnbördsbacken (2) Vallby (3) Vrå (2) Vrå, Långbacka (1) Vrå, nära Marsveden (1) Västtibble (2) Ålsta (1)
När
odaterad (15) stenålder (4) yngre stenålder (1) tidigneolitikum (3) mellanneolitikum (4) senneolitikum (66) bronsålder (2) bronsålder period VI (3) järnålder (14) äldre järnålder (2) vendeltid (1) vikingatid (27) medeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (19) Hantverk och redskap (38) Husgeråd och livsmedel (1) Religion och kult (8) Dräkt och personlig utrustning (4) Transport och samfärdsel (1)