Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0231
Från Uppland Gryta socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 11 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 16 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 40 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 10 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bärby (1) Hagtorpet (1) Husby (1) Hällby (4) Höja (6) Kassviken (1) Korsviken (1) Salnecke (7) Smedbos ägor (1) Säva (17) Säva ägor (1)
När
stenålder (3) yngre stenålder (1) mellanneolitikum (2) senneolitikum (12) järnålder (16) folkvandringstid (1) vikingatid (6)
Vad
Vapen och rustningar (25) Hantverk och redskap (18) Religion och kult (14) Dräkt och personlig utrustning (2) Transport och samfärdsel (1)