Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0122
Från Uppland Össeby-Garn socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 43 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 51 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 213 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 78 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Brollsta (72) Brottby (5) Delsträcka III: Långsjön - Husaån, Raä 332 (4) Garns kyrka (1) Hacksta (4) Hakunge (13) Karby (85) Kumla (1) Lövsättra (11) Spånlöts torp (1) Svista (1) Sätralund (1) Toftestad (2) Ösby (3) Össeby-Garns kyrka (1) Össeby-Garns kyrkoruin (14)
När
odaterad (8) stenålder (54) tidigneolitikum (1) senneolitikum (5) järnålder (29) äldre järnålder (1) förromersk järnålder (2) yngre järnålder (36) vendeltid (16) vikingatid (62) medeltid (4) senmedeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (11) Hantverk och redskap (56) Husgeråd och livsmedel (17) Religion och kult (6) Byggnadsdetaljer och monument (15) Dräkt och personlig utrustning (22) Transport och samfärdsel (1)