Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0120
Från Södermanland Ösmo socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 79 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 91 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 21111 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 39 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Björkliden (3) Björsta (1) Björsta by, Kummelgärde (1) Bruket (1) Djursnäs, Brunn (118) Fors (1) Hammersta säteri (21) Kolbotten (393) Källberga (8) Kängsta (7) Kängsta 1:8 (34) Lisseläng (18) Lisseläng 2 (1431) Lässmyran (19) Lässmyran 1 (7017) Lövlund (756) Millingsmossen (14) Millingsmossen 1 (781) Nibble (12) Nybble komministergård (1) Nynäs gård (4) Nynäsham Kullsta (1) Nynäshamn (1) Sittesta (896) Själv (419) Strömskär, Järflotta (1) Stymminge (4) Söderbygård (19) Torö, Gabrielstorp (1) Walla (2) Valsjö gård (1) Vansta (158) Älby (197) Älby gård (17) Älby, Petersborg (28) Ösmo kyrka (5) Överfors (7)
När
odaterad (15) stenålder (19639) äldre stenålder (8) yngre stenålder (3) mellanneolitikum (8) senneolitikum (3) bronsålder (44) yngre bronsålder (2) järnålder (37) äldre järnålder (1) förromersk järnålder (107) romersk järnålder (38) yngre järnålder (23) folkvandringstid (215) vikingatid (10) medeltid (46) tidig medeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (9) 1500-tal (7) 1600-tal (3) 1900-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (8) Hantverk och redskap (668) Husgeråd och livsmedel (16) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (2) Dräkt och personlig utrustning (3) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (1)