Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0064
Från Uppland Odensala socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 32 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 34 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1693 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 33 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Berga (1) Berga (1:10) 1:4, 2:1 (1) Harg (13) Håsta (5) Ista (75) Kumla (3) Odensala kyrka (8) Rössberga (353) Skörsta (1) Söderby (22) Tollsta (17) Åslunda (1192)
När
odaterad (413) stenålder (1) äldre mesolitikum (11) senneolitikum (656) bronsålder (5) yngre bronsålder (22) järnålder (21) äldre järnålder (15) förromersk järnålder (453) romersk järnålder (76) yngre järnålder (5) medeltid (11) tidig medeltid (1) nyare tid (2) 1500-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (2) Hantverk och redskap (319) Husgeråd och livsmedel (302) Religion och kult (1) Byggnadsdetaljer och monument (33) Dräkt och personlig utrustning (10) Transport och samfärdsel (3)