Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0042
Från Uppland Lidingö socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 31 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 34 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 123 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 7 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Askrikevägen (1) Baggeby (4) Bredablicksvägen (1) Brevik (1) Brevik, Kvarteret Udden (1) Hersby (1) hörnet Sticklingevägen-Constantiavägen (1) Killinge (4) Kvarteret Kvarnbacken, Raä 23 a,b,c (23) Lidingö kyrka (1) Lidingön, Långängen (1) Norra Kungsvägen-Zetterbergsvägen (9) Nära Lidingöbron (1) Rudboda (13) Sticklinge (58) Sticklinge eller hersby (4) Sticklinge udde (1) Vråkvägen 18 (1)
När
odaterad (5) stenålder (4) senneolitikum (10) bronsålder (5) järnålder (81) yngre järnålder (1) folkvandringstid (9) vikingatid (11) medeltid (2) nyare tid (1)
Vad
Vapen och rustningar (21) Hantverk och redskap (51) Husgeråd och livsmedel (20) Religion och kult (10) Byggnadsdetaljer och monument (9) Dräkt och personlig utrustning (6) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (1)