Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0002
Från Uppland Angarn socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 3 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 3 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 24 poster:
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Angarns kyrka (5) Veda, runhäll U 209 (1) Åsta (23)
När
odaterad (1) yngre järnålder (2) vikingatid (21)
Vad
Hantverk och redskap (5) Husgeråd och livsmedel (3) Dräkt och personlig utrustning (5) Transport och samfärdsel (1)