Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Translate
Nya föremål
Här listas nyregistrerade eller nya föremålsposter som tillkommit i databasen den senaste tiden. Klicka på texten för att få mer information om föremålen.
Datum Föremål
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (frörester), frö
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (frö), frö
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (frö), frö
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, spik, järn
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (frö), frö
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (snäcka), snäcka
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (frö), frö
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, spik, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, cu-legering
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, bleck, cu-legering
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, spik, järn
2017-02-27 SHM 34984:x229/y408. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, nöt, (hasselnöt), hasselnöt
2017-02-27 SHM 34984:x229/y407. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, nöt, (hasselnöt), hasselnöt
2017-02-27 SHM 34984:x229/y406. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, organiskt material, (frö), frö
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, bergart, bergart
2017-02-27 SHM 34984:x228/y410. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, nöt, (hasselnöt), hasselnöt
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, byggnadsdetalj, murbruk
2017-02-27 SHM 34984:x228/y410. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, nöt, (hasselnöt), hasselnöt
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, spik, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34984:x227/y408. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, nöt, (hasselnöt), hasselnöt
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34984:x222/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, avslag, bergart
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, bleck, järn
2017-02-27 SHM 34984:x222/y423. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, avslag, bergart
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, järn, trä
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, hake, cu-leg
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, kniv, järn
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, järn, trä
2017-02-27 SHM 34984:x223/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, avslag, bergart
2017-02-27 SHM 34984:x223/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, avslag, bergart
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34984:x223/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, debitage, bergart
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, cu-legering, trä
2017-02-27 SHM 34532. Dr, Leksand, St Petri kapell, spik, (kistspik), järn, trä
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, spik, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, föremål, järn
2017-02-27 SHM 34665. Sö, Nyköping, Kvarteret Biografen, spik, järn
2017-02-24 SHM 34984:x222/y423. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, debitage, bergart
2017-02-24 SHM 34984:x223/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, splitter, bergart
2017-02-24 SHM 34984:x223/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, debitage, bergart
2017-02-24 SHM 34984:x223/y425. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, avslag, bergart