Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Translate
Nya benposter
Här listas nyregistrerade eller nya benposter som tillkommit i databasen den senaste tiden. Klicka på texten för att få mer information om benposterna.
Datum Benpost
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin, nötkreatur, fågel, tamhöns, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (djur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (djur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får, fågel, tamhöns), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin, får/get, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben bränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben bränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får, svin, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin, nötkreatur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, nötkreatur, svin, brunråtta), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin, nötkreatur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin, får/get, nötkreatur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, fågel, tamhöns, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, gås, fågel), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben bränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin, nötkreatur, brunråtta, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, get, nötkreatur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, nötkreatur, fågel, gås), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben bränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, svin), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben bränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (fågel), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get, fisk, gråsej), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (djur), ben obränt
2017-06-22 SHM 35449. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, (får/get), ben obränt
2017-06-22 SHM 35451. Up, Litslena, Östersta, Hallarbykorset, ben, ben bränt
2017-06-21 SHM 34984:x227/y410. Ög, Västra Tollstad, Alvastra pålbyggnad, ben, ben, bränt
2017-06-20 SHM 35245. Up, Adelsö, Björkö, Hemlanden, ben, obränt ben
2017-06-20 SHM 35245. Up, Adelsö, Björkö, Hemlanden, ben, obränt ben
2017-06-20 SHM 36134. Up, Norrsunda, Brista, Raä 8:1, ben, ben brända
2017-06-20 SHM 36134. Up, Norrsunda, Brista, Raä 8:1, ben, ben brända