Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
WebbGIS - MapView
Du kan överblicka Historiska museets samlingar genom ett webbGIS som använder en karta med sockengränser som utgångspunkt. Få föremål i museets samlingar har en precis lägesuppgift men vi har ofta uppgift om i vilken socken fyndplatsen var belägen. Vi använder detta och kan genom sockenkopplingen ge en enkel kartografisk översikt över varifrån samlingarna kommer och en grov uppfattning om det är mycket eller lite från en socken. I kartan kan du göra urval av fyndplatser och överblicka valda socknars fyndplatser eller inventarienummer. Välj nedan om du vill se fyndplatser per socken eller inventarienummer per socken:
Visa fyndplatser i SHM:s samlingar fördelade per socken
Sök i samlingarnaVisa fyndplatser per socken Sök i samlingarnaVisa inventarienummer per socken
Överblicka ca 50 000 fyndplatser i Historiska museets stora databas. Karttjänsten öppnas i ett nytt fönster. Överblicka ca 34 000 inventarienummer i Historiska museets stora databas. Karttjänsten öppnas i ett nytt fönster.
Sök i samlingarnaPlatser
Historiska museet testar just nu att tillgängligöra delar av samlingarna kopplade till olika projekt vid museet via ett urval av intresanta platser.