Så här såg det ut när man grävde ut den västra högen 1874. Högarna har sedan 1600-talet kallats för Odens, Frös och Tors hög. Den västra högen (Odens hög) grävdes ut 1846 av Bror Emil Hildebrand.

Bilden visar det stora schaktet som grävdes år 1874. Foto: Riksantikvarieämbetet

#gallery row153

Detaljerad bild av guldfragmentet med filigranarbete från Östhögen och fragmenten av svärdsknappen och det djurhuvudformade beslaget från Västhögen. Foto: Ulf Bruxe 1994-03-02 © Historiska museet

#gallery 15433

Bilden visar högarna österifrån, sommartid. Kyrkan skymtar i bakgrunden. Foto: Pål-Nils Nilsson © Riksantikvarieämbetet

#gallery row159

Uppsala högar som "pulkabacke". Foto: Pål-Nils Nilsson © Riksantikvarieämbetet

#gallery row161

Kungshögarna från öst. © Riksantikvarieämbetet

#gallery row162

Flygfoto över Gamla Uppsala. Foto: Jan Norrman © Riksantikvarieämbetet

#gallery row205

Gamla Uppsala högar på vintern från väster. Foto: Bengt A Lundberg © Riksantikvarieämbetet

#gallery row206

Ett barn som prövar en rekonstruktion av den hjälm, som man fann spår av i Östhögen. Foto: Bengt A Lundberg © Riksantikvarieämbetet

#gallery row207

Gamla Uppsala museum, vy från tingshögen. Foto: Bengt A Lundberg © Riksantikvarieämbetet

#gallery row209

Fynd från Väst- och Östhögen. Guldblecksfragmenten är från Östhögen, de andra fragmenten är från Västhögen. Foto: Ulf Bruxe 1994-03-02 © Historiska museet

#gallery 15432

Detaljerad bild av mönekragen. Liknande filigranfigurer, som finns intill gångjärnet på kragen, har hittats i Västhögen. Foto: Christer Åhlin 1995-09-21 © Historiska museet

#gallery 18021