Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 7496 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 4 sidor.
Visa kataolgerBronsålderskatalog, 4 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 1 sida.
Sammanlagt 11 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 18 föremålsposter
Sammanlagt 18 databasposter.
Accessionsår 1884
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Vg Fänneslunda» Solberga
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Lidköping» Lidköping (i trakten av)
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Lundby»
-
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Lundby» Amundtorp
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Lundby» Lundby by
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Lundby» Lundby skattegården
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Lundby» Lycke
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Norra Lundby» Rökstorp
BronsålderLösfynd?
Sverige Vg Od» Picke
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Varnhem»
-
Nyare tidObekant
Sverige Vg Varnhem» Klostret
StenålderLösfynd
Sverige Vg Varnhem» Klostret, Ryttaregården
BronsålderDepåfynd
Sverige Vg Varnhem» Varnhems kyrka (nära kyrkan)
JärnålderLösfynd?
Nyare tidLösfynd?
Sverige Vg Varnum» Boarp
StenålderLösfynd?
Sverige Vg Norra Lundby»
-
Inventarienumret har visats 15 gånger