Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 7208 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 1 sida.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 2 sidor.
Sammanlagt 7 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Accessionsår 1883
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Öl Gårdby» Gårdby by
JärnålderGravfynd?
Inventarienumret har visats 0 gånger