Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 33374 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 4 sidor.
Sammanlagt 6 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 366 föremålsposter
Visa föremål 39 benposter (3,277 kg)
Sammanlagt 405 databasposter.
Accessionsår 1996
Samling
Kommentar Vr, Karlstads sn, Raä 30, kv. Björnen 4 och 14
Diarienummer SHM 602-1158-1999
Raä 5440/90
Accessionstext
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Vr Karlstad» Kvarteret Björnen
Nyare tidBoplatsfynd
Sverige Vr Karlstad» Kvarteret Björnen
Nyare tidBoplatsfynd
Sverige Vr Karlstad»
-
Nyare tidBoplatsfynd
Sverige Vr Karlstad» Kvarteret Björnen
Nyare tidBoplatsfynd
Inventarienumret har visats 566 gånger