Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 27883 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 9 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 10 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 15 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 4 sidor.
Visa kataolgerRapport, 1 sida.
Sammanlagt 40 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 96 föremålsposter
Visa föremål 1 benpost
Sammanlagt 97 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (16 bilder) PicLens
Accessionsår 1966
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Sigtuna» Kvarteret Tryckaren
MedeltidBoplatsfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 1 gång