Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 27706 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 1 sida.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 4 sidor.
Sammanlagt 8 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (4 bilder) PicLens
Accessionsår 1965
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
MedeltidLösfynd?
Visa bilder
Inventarienumret har visats 3 gånger