Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 2492 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 3 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 7 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 2 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 2 sidor.
Sammanlagt 17 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (3 bilder) PicLens
Accessionsår 1858
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Stockholm» Stockholm, Under golvet i Operakällaren
Nyare tidDepåfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 1 gång