Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 23136 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 8 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Visa kataolgerPresentationsbild, 5 sidor.
Sammanlagt 17 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (6 bilder) PicLens
Accessionsår 1943
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Sö Bälinge» Utanför Nynäs i Östersjön
MedeltidLösfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 25 gånger