Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 22306 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 16 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Sammanlagt 21 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (1 bild) PicLens
Accessionsår 1939
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ha Holm» Holms kyrka
MedeltidGravfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 4 gånger