Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 21806 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 4 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 4 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Sammanlagt 12 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 2 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (1 bild) PicLens
Accessionsår 1937
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Hs Rogsta» Rogsta kyrka
Nyare tidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 24 gånger