Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 20587 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 1 sida.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 2 sidor.
Sammanlagt 5 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 föremålsposter
Sammanlagt 2 databasposter.
Accessionsår 1934
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
MedeltidLösfynd?
Inventarienumret har visats 0 gånger