Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 18322 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 15 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 15 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 3 sidor.
Visa kataolgerTextilkatalog, 4 sidor.
Sammanlagt 38 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (18 bilder) PicLens
Accessionsår 1927
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Nb Piteå stad»
-
Nyare tidObekant
Sverige Nb Piteå socken» Piteå
Visa bilder
Inventarienumret har visats 7 gånger