Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 17961 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 11 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Visa kataolgerPresentationsbild, 3 sidor.
Sammanlagt 18 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost (1 i museets utställningar)
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (4 bilder) PicLens
Accessionsår 1926
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Nä Viby» Väla
MedeltidLösfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 66 gånger