Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 13489 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 6 sidor.
Visa kataolgerStenålderskatalog, 4 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Sammanlagt 14 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 föremålsposter
Sammanlagt 2 databasposter.
Accessionsår 1908
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ds Erikstad» Kärr
StenålderLösfynd
Sverige Ds Frändefors» Tveten
StenålderLösfynd
Sverige Ds Frändefors» Kärrtakan
StenålderBoplatsfynd
Sverige Ds Erikstad» Lerhult
StenålderLösfynd
Sverige Ds Gestad» Markustorp
StenålderLösfynd
Sverige Ds Frändefors» Myran
StenålderLösfynd
JärnålderLösfynd
Sverige Ds Frändefors» Björnerud
StenålderLösfynd
Sverige Ds Gestad» Tobyn
StenålderLösfynd
Sverige Ds Brålanda» Lottsbyn
StenålderLösfynd
Sverige Ds Frändefors» Rotenäs
StenålderBoplatsfynd
Inventarienumret har visats 1 gång