Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 53626
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/53626
Inventarienummer 34568 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Grötlingbo»
Fastighet Norrkvie 1:16
Lokal Norrkvie
Undersökningsår 1965-1965
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Grötlingbo 54:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57.1073242125902
Longitud (Y):18.3206866588319
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 8 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (7)
Benposter (1)
Föremålsbilder 6
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 30 gånger