Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 53607
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/53607
Inventarienummer 34553 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Västmanland
Socken Tortuna»
Fastighet
Lokal Bollbacken
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Tortuna 258:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.6696144570076
Longitud (Y):16.7198857467479
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Stenålder
Nej
Nej
Gravfynd Stenålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 25 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (25)
Föremålsbilder 25
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 0 gånger