Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52491
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52491
Inventarienummer 33454 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Norrsunda»
Fastighet Åshusby 4:3
Lokal Åshusby
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Norrsunda 210:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.592781908784
Longitud (Y):17.8943029072417
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 8 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (8)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger