Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52381
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52381
Inventarienummer 33346 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Husby-Sjuhundra»
Fastighet
Lokal Vantunge
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Husby-Sjuhundra 183:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.7219580356421
Longitud (Y):18.5538541819074
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
(RR20020114)
Föremålsdata
Metadata om 89 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (10)
Benposter (79)
Föremålsbilder 10
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 3 gånger