Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52378
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52378
Inventarienummer 33343 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Vallentuna»
Fastighet
Lokal Åby
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Vallentuna 41:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.534840587221
Longitud (Y):18.0920927641234
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
(RR20020114)
Föremålsdata
Metadata om 14 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (14)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång