Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 50559
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/50559
Inventarienummer 31570 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Värmland
Socken Nor»
Fastighet
Lokal Vålberg, Rönkullen
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Nor 49:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.3986166426439
Longitud (Y):13.195247280828
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 7 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (7)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger