Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 50447
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/50447
Inventarienummer 31461 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Vallentuna»
Fastighet Väsby 1:1
Lokal Väsby
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Vallentuna 21:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.5338101937422
Longitud (Y):18.0647360218566
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 465 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (325)
Benposter (140)
Föremålsbilder 22
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 556 gånger