Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 49513
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/49513
Inventarienummer 30621 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Botkyrka»
Fastighet
Lokal Tomtberga
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Botkyrka 10:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.2486743048895
Longitud (Y):17.8110901081462
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 716 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (611)
Benposter (105)
Föremålsbilder 15
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 74 gånger