Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 47701
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/47701
Inventarienummer 28883 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Skokloster»
Fastighet
Lokal Flasta Mur (ruinkyrka)
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Skokloster 73:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.7086054076503
Longitud (Y):17.6084329086151
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Medeltid
Nej
Ja
Runstensfragment
Lösfynd Medeltid
Nej
Ja
Obekant Medeltid
Ja
Nej
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 52 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (52)
Föremålsbilder 44
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 33 gånger