Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 44444
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/44444
Inventarienummer 25840 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Öland
Socken Köping»
Fastighet Klinta 3:2, 3:3
Lokal Klinta
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Köping 59:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):56.8826627672828
Longitud (Y):16.7256192509236
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 54 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (42)
Benposter (11)
Mynt (1)
Föremålsbilder 41
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 337 gånger