Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 44096
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/44096
Inventarienummer 25501 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Garde»
Fastighet
Lokal Garde kyrkogård
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Garde 126:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57.3172256742432
Longitud (Y):18.5825081011144
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Lösfynd? Medeltid
Nej
Ja
Föremålsdata
Metadata om 68 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (23)
Benposter (44)
Mynt (1)
Föremålsbilder 12
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 53 gånger