Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 43530
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/43530
Inventarienummer 25138 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Ångermanland
Socken Fjällsjö»
Fastighet Vängel 2:31 och 2:6
Lokal Vängel, lokal 627
Undersökningsår 1953-1953
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Fjällsjö 37:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):63.7085579003119
Longitud (Y):16.2371087562971
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Stenålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 0 föremål/benposter finns digitaliserade
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 6 gånger