Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 41418
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/41418
Inventarienummer 23327 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Värmland
Socken Stora Kil»
Fastighet
Lokal Runnevål
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Stora Kil 1:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.5209116738995
Longitud (Y):13.3090298356952
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 23 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1)
Benposter (22)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 5 gånger