Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 33179
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/33179
Inventarienummer 16872 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Norrbotten
Socken Överluleå»
Fastighet
Lokal Boden
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Överluleå 682:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):65.8238471898522
Longitud (Y):21.6901619891829
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 3 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (3)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 0 gånger