Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 22439
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/22439
Inventarienummer 12371 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Värmland
Socken Blomskog»
Fastighet
Lokal Ekenäs
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Blomskog 121:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.2167519053158
Longitud (Y):12.0524448714715
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 0 föremål/benposter finns digitaliserade
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger