Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 21604
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/21604
Inventarienummer 11915 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Uppsala»
Fastighet
Lokal Håga, Kung Björns hög
Undersökningsår 1902-1903
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Uppsala 356:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59.8366882561536
Longitud (Y):17.5863562297101
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Lösfynd Nyare tid
Nej
Ja
Lösfynd Nyare tid
Nej
Ja
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 361 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (18)
Benposter (343)
Föremålsbilder 3
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Bildlänk skapad av användare 1 bild
Fyndplatsen har visats 163 gånger