Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 1640
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/1640
Inventarienummer 1284 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Värmland
Socken Östmark»
Fastighet
Lokal Tväråns strand
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Östmark 322:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):60.3311356173851
Longitud (Y):12.6865585121062
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Stenålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 0 föremål/benposter finns digitaliserade
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 3 gånger