Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 1350
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/1350
Inventarienummer 1209 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gästrikland
Socken Hedesunda»
Fastighet
Lokal Hade
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Hedesunda 219:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):60.2967352095255
Longitud (Y):17.0431344394143
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd? Järnålder
Nej
Nej
fynd från flera gravar?
Föremålsdata
Metadata om 12 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (12)
Föremålsbilder 24
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 50 gånger