Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök föremål inom Monter 9, Vad kostade ett liv?:  
Monter 9, Vad kostade ett liv?
#gallery 28463
Föremål
Klicka på ett föremål för att få mer information:
Bild Invnr:Unr Lokal Sakord (Typ) Del Material Datering Info
#gallery 28492 7815 Go Klinte Klintebys armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28470 20746:1 Go Hamra Hamra kyrka armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28495 8873 Go Lummelunda Kinne armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28405 4753 Go Boge Pilgårds armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28407 14564 Go Bro Tuer armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28410 17335 Go Dalhem Gandarve armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28665 7854 Go Vamlingbo Petsarve armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28408 2372 Go Bunge Hultungs armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28507 1543 Go armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28399 7335 Go Björke Norrgårda armring (spiralarmring) silver vik visa information om objektet
#gallery 28402 19428 Go Björke Norrgårda armring (spiralarmring) silver vik visa information om objektet
#gallery 28387 9053 Go Atlingbo Lill-Atlingsgård barr silver vik visa information om objektet
#gallery 28391 9393 Go Atlingbo Myrände ringnål silver vik visa information om objektet
#gallery 28406 6070 Go Boge Mojner armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28403 3398 Go Boge Laxarve, Forsa by armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28540 14507:2 Go Alskog armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28446 13717 Go Eksta Mellings armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28394 4270 Go Barlingbo Enges armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28414 15300 Go Eke Härdarve armbygel (armbygel typ 3) silver vik visa information om objektet
#gallery 28448 14478 Go Eksta Mellings armbygel (armbygel typ 3) silver vik visa information om objektet
#gallery 28476 949 Go Hangvar Austers armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28480 1090 Go Hejde Tass armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28484 6542 Go Hejdeby armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28487 8490 Go Havdhem Gimrings armbygel (armbygel typ 3) silver vik visa information om objektet
#gallery 28489 22385 Go Havdhem Antarve armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28498 9163 Go Lye Dals armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28499 828 Go Lärbro Sudervanga armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28500 2094 Go Lärbro Takstens armbygel (armbygel typ 3) silver vik visa information om objektet
#gallery 28502 10725:4 Go Lärbro armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28504 14783 Go Martebo Björkeskogs armbygel (armbygel typ 5) silver vik visa information om objektet
#gallery 28506 470 Go armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28523 1675 armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28537 2076 armbygel silver vik visa information om objektet
Saknas 7571:498 armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28538 7571:499 armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28539 7571:500 armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 59442 14507:1 Go Alskog armbygel (armbygel typ 5) silver vik visa information om objektet
#gallery 28541 2040 Go Rute Rute prästgård armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28542 9829 Go Rute Valla armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28552 7816 Go Sanda Varbos armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28691 8206 Go Sanda Lekarve armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28654 6642 Go Stenkyrka Kvie armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28661 16699 Go Stenkyrka Garde armbygel (armbygel typ 3) silver vik visa information om objektet
#gallery 28663 4592 Go Tingstäde Vestres armbygel (armbygel typ 5) silver vik visa information om objektet
#gallery 28664 19403 Go Vallstena Allkvie armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28669 7259 Go Vänge Kyrkljuves armbygel (armbygel typ 3) silver vik visa information om objektet
#gallery 28674 2705 Go Väskinde armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28678 8584 Go Väskinde Västkinde armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28682 17314:1 Go Väskinde Skäggs armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28695 2143 Go Väte Bäcks armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28684 719 Go Öja Mjölhatte gård armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28451 7554 Go Eskelhem Övide armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28453 20067 Go Eskelhem Tjuls armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28455 2477 Go Fardhem Hägsarve armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet
#gallery 28456 1634 Go Fide Stora Västergårda spänne (ringspänne) silver vik visa information om objektet
#gallery 28457 16720 Go Fide Österby armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28458 17748 Go Gothem Västerbjärs, Svalings armring (spiralarmring) silver vik visa information om objektet
#gallery 28459 17748 Go Gothem Västerbjärs, Svalings armring silver vik visa information om objektet
#gallery 28461 17748 Go Gothem Västerbjärs, Svalings armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28463 2483 Go Grötlingbo Suderkvie halsring silver vik visa information om objektet
#gallery 28464 7260 Go Grötlingbo Dals armbygel (armbygel typ 1) silver vik visa information om objektet
#gallery 28466 14622 Go Hablingbo Burge armbygel silver vik visa information om objektet
#gallery 28469 20216 Go Hamra Skogs armbygel (armbygel typ 2) silver vik visa information om objektet